Thursday, March 7, 2013

  • Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. (Q.S. Ali Imran:139)
  • Sesungguhnya Allah tidak memandang pada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia memandang kepada hati kalian. (H.R. Muslim)
  • Kesedihan dalam urusan dunia mengelapkan hati dan kesedihan dalam urusan akhirat menerangkan hati. (Usman bin Affan r.a.)
  • Kian bening hati, kian peka terhadap ladang amal dan mudah berbuat kebaikan. (Abdullah Gymnastiar)
  • Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S. Ar-Rad:11)
  • Amal kebaikan yang disukai oleh Allah ialah (amal kebaikan) yang langgeng (istiqomah) meskipun sedikit. (H.R. Bukhari)
  • Sesungguhnya aku benci melihtangan (mengganggur) dengan tidak bersemangat, dalam urusan dunia dan akhirat. (Umar bin Khattab R.A.)
  • Kebaikan adalah perkara yang membuat jiwamu tenang dan hatimu tentram, sedangkan dosa adalah perkara yang menimbulkan keraguan dalam jiwa dan rasa gundah dalam dada. (Imam Ahmad dan Imam Ad-Darami)

0 comments:

Post a Comment